Tuesday the 24th of November 2020 / kl 16:00 / GRATIS entre
Mapping of the Movable
Facebook Event

Mapping of the Movable
by Maj Horn

Online meetings on self-organisation and communities:

Tuesday, 17th November from 4-6 pm
Thursday, 19th November from 7-9 pm
Tuesday, 24th November from 4-6 pm

*Please RSVP to mappingofthemovable@gmail.com. The event is free of charge. Link to online participation will be shared by email.

f.eks. warmly invites you to Mapping of the Movable, a series of online meetings by artist Maj Horn, which will explore sites of self-organisation, communities, and subcultures in Aalborg.

Over the last year, Maj Horn and f.eks. have held a series of workshops with the aim of mapping the communities of Aalborg, focusing on existing groups exercising commoning principles. The groups consist of partially or fully self-organised institutions and/or networks for subculture(s). Subsequently, selected groups have been invited by the artist to participate in further mapping activities. At each of the three online meetings, representatives will introduce their community, its underlying everyday rhythms, social aspects, rules (or anti-rules), self-organisational structure, and decision-making processes.

These informal presentations will be followed by a shared discussion about the communities and their relationship to each other and the city. For example, key questions include how they relate to the history of Aalborg and the city’s future growth; if (and how) they are independent of major social and political institutions and structures; how sustainable (socially, politically, economically, ecologically) the communities are; and what challenges and (un)fulfilled dreams they have. The goal is to have self-reflective conversations, where all the participants are invited to contribute with questions, experiences and reflections. The digital meetings will be moderated by Maj Horn.

The meetings are part of an ongoing project of the same title Mapping of the Movable. The project is seeking to create and document an alternative production of the city, where Aalborg serves as the site. The collective material will culminate as an alternative guide to exploring the city that aims to discover new places, map different communities, and create images and language for (re)producing Aalborg. Mapping of the Movable is a project made in collaboration between Maj Horn, f.eks., and the Aalborg-based cultural houses Huset i Hasserisgade and 1000fryd. The Mapping of the Movable publication will be launched in collaboration with the Open program at Kunsten Museum of Modern Art Aalborg in early 2021.

Maj Horn is an artist living and working in Copenhagen. In her work she is particularly involved with urban spaces and community building, as she is engaged in understanding identities of people and places, exploring different knowledge sharing methods, and highlighting alternative ownership strategies. She utilizes traditional artistic forms including photography, video, and installations combined with procedural, relational, and performative actions including workshops, walks, and dialogues. She graduated from the Funen Art Academy in 2014 and has made projects with I: project space, Beijing, China 2018/19; Lab 852, Zagreb, Croatia, 2018; Art Lab Gnesta, Sweden, 2017 and ZK/U - Center for Art and Urbanistics, Berlin, Germany, 2017. She was awarded a Working Grant from the Danish Arts Foundation in 2019.

f.eks. is kindly sponsored by the Danish Arts Foundation, Den Jyske Kunstfond, Det Obelske Familiefond, North Denmark Region Culture Fund, Aalborg Municipality Culture Fund, UMMK, and Aalborg Municipality Arts Foundation. Mapping of the Movable is generously supported by Aalborg Municipality and the Danish Arts Foundation. The meetings are held with digital support from Huset i Hasserisgade.

For more information:
www.f-x.dk
www.facebook.com/f.eks.platform
www.instagram.com/f.eks.platform
www.majhorn.dk


(DK)
Online møder om selvorganisering og fællesskaber:

Tirsdag d. 17. November kl 16-18
Torsdag d. 19. November kl 19-21
Tirsdag d. 24. November kl 16-18

*Tilmelding ved henvendelse på mappingofthemovable@gmail.com. Det er gratis at deltage. Link til online deltagelse sendes på mail.

f.eks. inviterer til Mapping of the Movable, en serie af online møder af kunstneren Maj Horn, som undersøger selvorganisering, fællesskaber og subkulturer i Aalborg.

Henover det sidste år, har Maj Horn og f.eks. afholdt en række workshops med det formål at kortlægge Aalborgs fællesskaber, med fokus på eksisterende offentligt tilgængelige grupperinger. Grupperne er helt eller delvist selvorganiserede institutioner og/eller netværk for subkultur(e). Efterfølgende er de udvalgte grupper blevet inviteret af kunstneren til at deltage i mere dybdegående kortlægninger. Til hvert af de tre online møder, vil repræsentanter fra de forskellige grupper introducere deres fællesskaber og deres grundlæggende hverdagsrytmer, sociale aspekter, regler (eller anti-regler), selvorganisering og beslutnings processer.

De uformelle præsentationer vil blive fulgt op af en fælles diskussion omkring fællesskaberne og deres relation til hinanden og byen. Eksempelvis hvordan de forholder sig til Aalborgs historie og byens fremtidige vækst; om (og hvordan) de er afhængige af større sociale og politiske institutioner og strukturer; hvor bæredygtigt (socialt, politisk, økonomisk, økologisk) fællesskaberne er; og hvilke udfordringer og (u)opfyldte drømme de har. Målet er at skabe selvreflekterende samtaler, hvor alle mødets deltagere inviteres til at deltage med spørgsmål, erfaringer og refleksioner. De digitale møder modereres af Maj Horn.

Møderne er en del af et længerevarende projekt med samme titel, som med udgangspunkt i Aalborg, ønsker at skabe og dokumentere en alternativ benyttelse af byen. Materialet der indsamles bliver til en guide, der kortlægger byens rum og fællesskaber i billeder og tekst, for at (gen)opfinde et alternativt bybillede. Mapping of the Movable laves i samarbejde mellem Maj Horn, f.eks., og kulturhusene: Huset i Hasserisgade og 1000fryd. Guiden lanceres i samarbejde med Open på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg i starten af 2021.

Kunstner Maj Horn bor og arbejder til dagligt i København. I sit arbejde er hun særligt optaget af byrum og forskellige former for fællesskaber, og udforsker dette gennem undersøgelser af steders identiteter og metoder for kollektive vidensdeling. Hun bruger traditionelle kunstneriske former; fotografering, video og installationer, kombineret med procesorienteret, relationelle og performative handlinger, herunder workshops, vandringer og dialoger. Hun er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2014 og har lavet projekter hos I: project space, Beijing, Kina, 2018/19; Lab 852, Zagreb, Kroatien, 2018; Art Lab Gnesta, Sverige, 2017 og ZK/U - Center for kunst og urbanistik, Berlin, Tyskland, 2017. I 2019 blev hun tildelt et arbejdslegat fra Stat- ens Kunstfond.

f.eks. er venligst støttet af Statens Kunstfond, Den Jyske Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Region Nordjylland, Aalborg Kommune kulturpulje, UMMK og Aalborg Kommunes Kunstfond. Mapping of the Movable er støttet af Aalborg Kommune og Statens Kunstfond. Møderne afholdes med digital støtte fra Huset i Hasserisgade.