Friday the 5th of November 2021 / kl 17:00 / GRATIS entre
Brolandingerne:
Group Show: ARENA


Facebook Event

(DA)
I efteråret 2021 arrangerer Aalborg Artist's Association (𝒜𝒜𝒜𝒜) to gruppeudstillinger: ARENA og STADIUM på Brolandingerne. Med ARENA og STADIUM undersøger og kortlægger lokale og udefrakommende kunstnere byen Aalborg og de mangefacetterede kunstneriske, kulturelle og historiske relationer, som er i en postindustriel by. Udstillingerne vises i forlængelse af hinanden og består af udvalgte eksisterende værker og en række nyproducerede og stedspecifikke værker.
På udstillingen ARENA (05.11.21 - 21.12.21) vises værker af Emilia Bergmark og Ann Mai Lunde Røge. ARENA dykker ned i byen Aalborgs identitetsmarkører, stiller skarpt på byens strukturelle skævvridninger og undersøger forholdet mellem politisk prioritering af økonomi og byens selvbillede som kulturby via modificerede, genkendelige og hverdagslige artefakter.
I tillæg til de to udstillinger vil 𝒜𝒜𝒜𝒜 afvikle et diskursivt program bestående af en samtalesalon, en artist talk og en læsekreds for at skabe rum for og facilitere deling af viden, idéer og kunstnerisk udveksling mellem kunstnere, publikum og i en bredere offentlig kontekst. Programmet offentliggøres her på siden.
ARENA er venligst støttet af Aalborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Region Nordjylland og Det Obelske Familiefond.

ÅBNING:
05.11.21 - kl. 17.00-20.00
VISNINGSPERIODE
05.11.21- 21.11.21
ÅBNINGSTIDER
Fredag-søndag - kl. 13.00-15.00

(ENG)
In the fall of 2021 Aalborg Artist’s Association (𝒜𝒜𝒜𝒜) presents the two group exhibitions: ARENA and STADIUM at Brolandingerne. In ARENA and STADIUM local and non-resident artists explore and map the city of Aalborg and the multifaceted artistic, cultural, and historical relations in a post-industrial city. The exhibitions are shown in continuation of each other and consist of selected existing works, a number of newly produced as well as site-specific works.
The exhibition ARENA (05.11.21 - 21.12.21) shows works by Emilia Bergmark and Ann Mai Lunde Røge. ARENA dives into the city of Aalborg's identity markers, by focusing on the city's structural distortions, and examining the relation between political prioritization of economy and the city's self-image as a cultural city through modified, recognizable, and domestic artifacts.
In addition to the two exhibitions, 𝒜𝒜𝒜𝒜 will host a discursive programme consisting of a panel discussion, an artist talks, and a reading group to facilitate the sharing of knowledge, ideas, as an artistic exchange between artists and audiences in a broader public context. The programme will be published on this page.
ARENA is kindly supported by Aalborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Region Nordjylland, and Det Obelske Familiefond.

OPENING:
November 5th 2021 - 5-8 PM
DISPLAY PERIOD
OPENING:
November 5th 2021 - November 21st 2021
OPENING HOURS
Friday-Sunday - 1-3 PM