Thursday the 6th of February 2020 / kl 20:00 / GRATIS entre
Pr/obe-1: Perceptual Randomness/Order oBservation Environment
Facebook Event

Hvad er TID? Sproget synes at bryde sammen, når vi prøver at definere tid - ordene kan kun beskrive tidens virkning og ikke selve tiden. Ved at lade tiden materialisere sig i andre former end sproget prøver Mikkel Almholt og Jacob Juhl at sanseliggøre et ellers ubegribeligt fænomen med installationen PR/OBE-1.

Tid kan betragtes videnskabeligt - fx i relativitetsteorien, hvor tid, rum og tyngdekraft hænger sammen, og i kvantemekanikken, hvor hændelser tilsyneladende kan opstå ud af det blå. Og så er der den subjektive tid, menneskets oplevede tid, som er endnu mere speciel, fordi den både kan være slæbende langsom og flyve ubarmhjertigt afsted. Disse forskellige måder at opfatte tid på er temaet for PR/OBE-1.

Installationen er sat i et mørklagt rum, og udgøres af tre dele: det første man lægger mærke til er nogle insisterende og langsomt svingende lyde fra store pendulerende skygger, der er projiceret op på væggene. Sammen med mørket giver lydene og skyggerne et intenst og fysisk nærvær i hele rummet. Når lydene ind imellem dæmpes, overtages lydbilledet af en sværm af tikkende visere fra en bunke MDF-plader på en lagerreol i den anden ende af rummet. I en sprække mellem to af pladerne ses et klistret landskab med flimrende sekundvisere i tilsyneladende asynkrone bevægelser. På en væg hænger installationens tredje element - en ultrakort video af en bil, der passerer et lyskryds om natten. Ved første øjekast en banal og dagligdags begivenhed, men fordi videoen vises tre-dobbelt og loopes en smule ude af takt, opstår der overraskende øjeblikke af synkrone bevægelser i et tilsyneladende kaos.

Installationens tre elementer har hver sin tidslighed: kosmisk, mikroskopisk og hverdagsagtig. Når man bevæger sig rundt i rummet, vil man opleve, at de enkelte elementers lyd og visuelle æstetik overlapper og sammenfiltres. Værket skaber et rum, hvor de forskellige tidsligheder flyder sammen, og hvor forskellige
skalaer mødes på tværs af syns- og høresansen. Hver tidslighed følger sin egen logik, men man aner sammenhænge, som enten skabes i underbevidstheden eller som følge af fænomener, vi ikke forstår.

PR/OBE-1 blev færdiggjort i juni 2019, og turnerer rundt i landet i løbet af 2019 og 2020, hvor installationen kan opleves en enkelt aften hvert sted:

18/6 - 2019: DRIFT - prøverum for kunst, Silkeborg
15/1 - 2020: XBunker, Sønderborg
16/1 - 2020: Spanien 19C, Aarhus
6/2 - 2020: Art Room 1000fryd, Aalborg
8/2 - 2020: Mayhem, København

Musiker Mikkel Almholt og kunstner Jacob Juhl har tidligere arbejdet sammen om video-installationen Triangulering, der blev vist på BuSho Short Film Festival i Budapest i 2015 og Norwich Radical Film Festival i 2016.

Udstillingsrækken er støttet af Statens Kunstfond.