LINK TIL FUNDRAISER:

https://boomerang.dk/projekt/25939/save-1000fryd

FRA STILLESTED TIL SPILLESTED

Aalborgs legendariske aktivitetshus og spillested, 1000Fryd, er lukningstruet og har brug for din hjælp! Som følge af en naboklage skal huset gennemgå en massiv renovering, der løber op i flere millioner, og de penge har 1000Fryd ikke.

Stedet har de sidste 40 år haft uvurderlig betydning for Aalborg som by og for alverdens musikalske undergrundsscener både nationalt og internationalt. Det hele er båret oppe af de hundredvis af frivillige ildsjæle, der igennem årene har engageret sig i og udviklet sig med stedet.

1000Fryd er vigtigere end nogensinde og vil gøre alt for at overleve, men vi har brug for din støtte.

Vi modtager ethvert bidrag med kyshånd og er evigt taknemmelige for jeres hjælp.

Vil du donere direkte, kan det også gøres via bidrag til vores bankkonto på 1551-4930179574. Husk at skrive, hvem afsenderen er.

Alle som donerer, uanset beløbets størrelse, kommer på vores store takkeliste i porten.

❤️1000Fryd


Aalborg's legendary activity house and venue, 1000Fryd, is in danger of closing and needs your help! As a result of a neighbor's complaint, the house must undergo a massive renovation that costs several million, and 1000Fryd does not have that money.

For the past 40 years, the place has been of inestimable importance for Aalborg as a city and for many different underground music scenes, both nationally and internationally. All made possible by the hundreds of passionate volunteers who over the years have engaged in and developed with the place.

1000Fryd is more important than ever and will do everything to survive, but we need your support.

We welcome any contribution and are eternally grateful for your help.

If you want to donate directly to us, it can also be done via a contribution to our bank account on 1551-4930179574. Remember to write who the sender is.

Everyone who donates, regardless of the size of the amount, will get its name our big thank you list in the gate.

❤️1000Fryd

Moments

Throughout the past 40 years, many people have had personal and shared experiences at 1000fryd!

We want to save 1000fryd, because it is full of history and it contributes greatly to the cultural life in Aalborg.

Om fryd

1000FRYD er Aalborgs brugerstyrede kulturhus og som sådan er 1000FRYD, hvad du gør det til. 1000FRYD danner rammen om en række vidt forskellige aktiviteter, bl.a. de koncerter, du ser i højre side. Men derudover rummer 1000FRYD træningsrum, multirum med silketryk, studie, øvelokale, atelier og masser af andre muligheder. Vi har altid brug for flere hænder og hoveder, så hvis du har lyst til at involvere dig, skal du bare dukke op på et af vores mandagsmøder, hver mandag kl 17 i Salen.

I skøn forening

1000FRYD er som sagt også en forening, der siden 1984 har ejet sit eget hus. Et brugerstyret kultur- og aktivitetshus. Bag denne slidte etikette gemmer sig et hus og en forening, der bygger på det princip, at der er de aktive (læs: "dem der laver arbejdet"), der bestemmer. Der er ikke nogen der skal tjene penge på hverken koncerter eller café - alt overskud går tilbage til nye aktiviteter, som medlemmerne kan bestemme over. Selvom 1000fryd har en markant musikalsk profil er der mulighed for at lave alle typer af arrangementer og aktiviteter - hvis man selv har lyst til at gøre en indsats.

Årsmøder

Foreningens højeste myndighed er årsmødet. Årsmødet godkender regnskab, udstikker budgetmæssige retningslinier, og vælger en bestyrelse. Alle kan være med, men kun medlemmer kan stemme. Indkaldelse sker skrifligt senest 14 dage før mødet. Forslag til dagsorden hænges på caféens opslagstavle, så alle kan stille forslag til årsmødet.

Stormøder

Stormøder afholdes en gang i kvartalet. Ligesom generalforsamlingen er stormødet åbent for alle, men kun medlemmer har stemmeret. Stormødet er det forum, der tænker fremad og træffer de større beslutninger vedrørende 1000FRYD. Samtidigt er mødet også det sted, hvor stemningen på 1000FRYD "loddes", og hvor man forsøger at tackle problemer, inden de for alvor udvikler sig. Stormøder indkaldes skriftligt senest 7 dage før med dagsorden. Forslag til dagsorden hænges på caféens opslagstavle, så alle kan stille forslag til stormødet.

Mandagsmøder

Mandagsmødet er et fast ugentligt møde i Salen kl. 17.00 på mandage. Salen finder du ved at gå op ad 10'er-trappen ved siden af porten. På 1. sal skal du dreje til venstre. På mandagsmødet kommer de, der er aktive, og diskuterer/beslutter alt muligt forskelligt. Fra små praktiske ting som hvem der skifter pakning i vandhanen til planlægning af forskellige aktiviteter. Mandagsmødet er typisk det møde, hvor nye 1000FRYD'ere kommer første gang. Alle referater er tilgængelige online. Bed om linket hvis det har interesse.

Medlemsskab

Alle kan være med i 1000FRYDs aktiviteter. Du behøver altså ikke være medlem for at komme til at lave noget eller træffe beslutninger i aktivitetsgrupperne. Hvis du ønsker indflydelse på stormøder/generalforsamling, skal du dog være medlem. Det koster 250 kr. om året. Hvis du vil bruge nogen af 1000FRYDs aktivitetsrum (atelier, mørkekammer, øvelokale osv.), skal du betale et såkaldt A-kontingent. Det koster 500,- kr. om året. Derudover skal du selvfølgelig selv betale for dine materialer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen bestemmer ikke så meget (det er på generalforsamling, stormøder og mandagsmøder at beslutningerne tages), men er ansvarlige for, at økonomien er i orden.

Bestyrere

1000fryd har to fuldtids-bestyrere: Troels Højgaard Sørensen og Kasper Steen Nielsen. De sidder til dagligt på kontoret og forsøger at holde styr på det hele.

Aktivitetsgrupper

Aktivitetsgrupper er arbejdsgrupper med hvert deres område. Det er i disse grupper det faktiske arbejde med at holde 1000FRYD i gang planlægges og udføres. 1000FRYD har i øjeblikket følgende aktivitetsgrupper: Bargruppen, Bookinggruppen, Biografgruppen, Folkekøkkensgruppen og Ølbrygningsgruppen. Udover dette nedsættes der efter behov grupper på mandagsmødet. Grupperne er åbne for interesserede, der har lyst til at lave et stykke arbejde. Grupperne er selvstændige og kan beslutte, hvad de finder rigtigt inden for deres område - dog skal større spørgsmål tages op på et af 1000FRYDs stormøder.

Vedtægter

Vedtægter for foreningen kan findes på dansk her: Vedtægter på dansk

Kort historie

Foreningen Tusindfryd har rødder tilbage i 70'ernes ungdomsbevægelse og Aalborgs spirende universitetsmiljø. Der var dengang et stærkt ønske om at skabe et uafhængigt, brugerstyret kultur- og aktivitetshus i Aalborg, og Foreningen Tusindfryd blev derfor dannet i 1980.

Ønsket gik i opfyldelse i 1984, da foreningen havde samlet nok midler til at overtage et gammelt trykkeri i Kattesundet 10. Siden 1984 er der sket lidt af hvert. De gamle flippere er efterhånden blevet rigtigt voksne, nogle af dem endda med villa, volvo og vovse. Dog sker det stadig, at de gæster caféen eller dukker op til en koncert og fortæller om "Deeeeeengang-".

I dag rummer huset mange forskellige aktiviteter, bl.a. øvelokale, atelier, biograf, træningslokale, café og spillested. Huset er stadig brugerstyret, og det er foreningens aktivister, der får tingene til at ske - fra idé til udførelse. Det giver et stærkt fællesskab og et stort ejerskab til huset.

På 1000Fryd er der plads til alle, der vil være med til at skabe aktiviteter og kultur i et inkluderende fællesskab. Mange har gennem tiden fundet deres rette hylde ved at være med til at skabe aktiviteter, koncerter og nye fællesskaber.

1000Fryd Values

We want to inspire people to treat everybody with kindness, and respect each others differences, boundaries and limitations, since we share this place and community.

1000FRYD has room for everybody who makes room for everybody"

1000Fryd values INCLUSIVITY, EQUALITY and MUTUAL RESPECT for every individual:
We value and respect all gender and non genders.
We value and respect all ethnicities and nationalities.
We value and respect all individuals regardless of their physical and mental abilities.

1000FRYD values SUSTAINABILITY, and supports veganism, anti-consumerism, organic products fair trade businesses, and recycling to the highest possible degree.

With these values we want to inspire, communicate and promote counter culture. We welcome everybody to respect the house and the association.

Please refrain from illegal actions that could cause harm to the community, such as the use of illegal substances or possession of illegal objects on the premises of 1000FRYD.